voorwaarden workshops

 1. Reserveringen kunnen wij, vanaf het moment dat je een reactie van ons hebt gekregen, 8 dagen voor je vasthouden; als wij binnen deze termijn geen bevestiging van je hebben ontvange vervalt de reservering.
 2. Boekingen dienen wij uiterlijk 14 dagen voor de gewenste datum te hebben ontvangen.
 3. Na boeking ontvang je een bevestiging met een factuur; het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop te zijn voldaan.
 4. Voor workshops geldt een aanbetaling van 30%, te betalen binnen 8 dagen na boeking, het restant dient te zijn voldaan uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop.
 5. Als je deelneemt met een Pluimenvoucher bevestigt lis-art je boeking via e-mail. Vervolgens stuur je ons deze voucher, voorzien van je NAW-gegevens per ommegaande toe, daarmee is je deelname definitief.
 6. Bij niet tijdige betaling of bij niet tijdig opsturen van je voucher vervalt je inschrijving.
 7. Degene die een workshop reserveert is verantwoordelijk voor de afspraken betreffende inschrijving en betaling.
 8. Als je op de dag van de workshop aangeeft met minder personen deel te nemen dan voor wie je hebt  ingeschreven, dan kun je een schilderij namens de afwezige(n) maken, mits dit binnen de aangegeven duur van de workshop gebeurt. Er vindt geen restitutie van het betaalde bedrag plaats.
 9. Bij annulering van de workshop tot 4 weken voor de geplande datum kunnen wij in overleg een andere datum zoeken.
 10. Bij annulering van de workshop, of annulering van deelname van één of meer personen, 4 weken voor aanvang van de workshop wordt 75% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
 11. Bij annulering van de workshop of annulering van deelname van één of meer personen, vanaf 3 weken voor aanvang van de workshop wordt het verschuldigde bedrag geheel in rekening gebracht.
 12. Als je niet aanwezig bent op de geboekte datum, dan vindt geen teruggave van het betaalde bedrag plaats.
 13. Als de workshop door overmacht geen doorgang kan vinden, dan stelt lis-art je in de gelegenheid de workshop op een andere datum te volgen.
 14. lis-art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële en/of immateriële schade die zou kunnen ontstaan gedurende de workshop.
 15. lis-art maakt foto’s van het schilderproces. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.